Uniwersalny agregat prądotwórczy do wszystkich zastosowań - Technologia DUPLEX, wprowadzenie.

 

Wczoraj:

W czasach gdy elektronika sterująca nie była dostępna, stosowane były prądnice asynchroniczne w celu uzyskania tzw. „czystego“ prądu oraz prądnice synchroniczne stosowane w urządzeniach o trudnym rozruchu.

Dziś:

Technologia DUPLEX dostosowuje aktualne parametry zespołu prądotwórczego do chwilowego zapotrzebowania na prąd elektryczny. System ten pozwala uniknąć przeciążenia silnika i prądnicy z jednoczesnym wykorzystaniem rezerw mocy. Dlatego prądnice DUPLEX są stosowane do zasilania największych obciążeń indukcyjnych, chroniąc jednocześnie wrażliwe odbiorniki przed uszkodzeniem. System DUPLEX pozwala na połączenie zalet generatorów synchronicznych i asynchronicznych i zakończenie odwiecznego sporu o wyższości jednego z tych dwóch typów urządzeń nad drugim.

Zestawienie zalet:

•    Połączenie zalet prądnic synchronicznych i asynchronicznych
•    Technologia VKS: V= Wysoka trwałość K = Bezstykowo S = Bez ustereki
•    Jednoczesne zastosowanie odbiorników elektronicznych i indukcyjnych
•    Zastosowanie bezszczotkowej, elektronicznie sterowanej prądnicy synchronicznej
•    Osiągnięcie trwałości 20.000 godzin pracy dzięki wyeliminowaniu szczotek
•    Stopień ochrony IP 54 oznaczający zabezpieczenie przed kurzem i wodą
•    200% asymetrii obciążenia w pracy
•    Stabilność napięcia +/- 1% przy agregatach trójfazowych
•    4 krotny prąd rozruchowy
•    100% zabezpieczenie przed zwarciem
•    Współczynnik zniekształceń ≤ 5%

Ważny wyróżnik:

Zamiast podatnych na zużycie szczotek węglowych, w systemie ENDRESS-DUPLEX zastosowano inteligentny obwód wzbudzania. W połączeniu z elektronicznym układem zasilającym rozwiązanie to charakteryzuje najnowocześniejsze generatory prądotwórcze.

Pełne bezpieczeństwo dzięki klasie ochrony IP 54. Dlaczego spełnienie wymagań klasy ochrony IP 54 jest takie ważne?

Klasa ochrony IP 54 oznacza zabezpieczenie prądnicy przed cząsteczkami kurzu i wody. Oznacza to nie tylko zwiększenie żywotności urządzenia, lecz przede wszystkim dodatkowe zabezpieczenie obsługujących je osób.

Wymiary: kompaktowe moc: ogromna Wysoka moc typowa dla dużych generatorów!

Agregat prądotwórczy DUPLEX 15 kVA obsługiwać może urządzenia wymagające zasilania przez stacjonarne generatory o mocy 15 kVA. Czterokrotne zwiększenie prądu nominalnego przez prądnice bezszczotkowe DUPLEX umożliwia przezwyciężenie wysokich prądów rozruchowych. Te unikatowe zalety oznaczają także zwiększenie mobilności urządzenia.

Prąd o precyzyjnych parametrach do zasilania wrażliwych odbiorników Czym jest prąd o „precyzyjnych parametrach“?

Odbiorniki elektroniczne, takie jak np. spawarki, komputery, telewizory, urządzenia stereofoniczne, grzewcze i inne sterowniki elektroniczne wymagają zasilania prądem o stałym napięciu i stabilnej częstotliwości. Technologia DUPLEX umożliwia utrzymanie napięcia w granicach +/- 1% od wartości nominalnej  (230 V) w celu zagwarantowania ochrony odbiorników.