Filtr cząstek sadzy

 

Redukcja zanieczyszczeń ze spalanego oleju napędowego

Mocne i wytrzymałe silniki Diesla zużywają stosunkowo niewiele paliwa. Dlatego są bardzo rozpowszechnione w użyciu na małych i dużych budowach. W czasie spalania oleju napędowego wytwarzane są cząstki sadzy. Im są mniejsze tym łatwiej dostają się przez płuca do krwiobiegu i innych ważnych narządów człowieka. Stanowią, więc zagrożenie dla zdrowia. Z tego powodu wiele krajów i instytucji europejskich wprowadza szereg środków mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń. 

Obejmuje to na przykład dyrektywę UE w sprawie kontroli zanieczyszczeń powietrza od początku 2005 r (Dyrektywa UE 2008/50 / WE). Celem tego programu, jego dyrektyw jest wdrożenie w Federalnej Ustawie o Kontroli Emisji (BImSchG ) podniesienie jakości powietrza, szczególnie w europejskich obszarach metropolitalnych. Przepisy nakazują samorządom miast aktywne przeciwdziałanie zwiększaniu zanieczyszczeń. Środki podjęte do tej pory obejmują między innymi ustanowienie strefy ochrony środowiska  w Niemczech i innych krajach europejskich i tzw. powszechnego filtra dla maszyn budowlanych w Szwecji.

 

SMF ( filtr ze spieków metali ) ® - zalety w skrócie.

•    Redukcja sadzy i drobnych cząstek o więcej niż 99% (w oparciu o liczbę cząstek) 
•    Nadaje się do zastosowań oryginalnych i zamienników 
•    System sprawdzony już w ponad 20.000 pracujących maszyn budowlanych
•    Wysoka zdolność magazynowania popiołu i niskie ciśnienie gazu spalinowego 
•    Ekonomiczne niskie koszty utrzymania 
•    Niezawodne o długiej żywotności Łatwe czyszczenie

 

Zalety automatycznego monitorowania i konserwacji

•    Ciągłe monitorowanie ciśnienia i temperatury spalin
•    Wykrywanie przeciążenia filtra cząstek stałych
•    Automatyczne wyświetlanie wymagań dotyczących czyszczenia 
•    Zmniejszenie kosztów utrzymania

 

Opis działania

W systemie SMF ® -AR spaliny są  filtrowane, aż do czasu optymalnej regeneracji ilości sadzy, która zgromadziła się na filtrze. System używa funkcji pozytywnego wpływu dodatków do paliw, które obniżają temperaturę zapłonu sadzy, co powoduje wzrost prędkości spalania sadzy. Osadzona sadza może być spalana niezależnie, gdy temperatura spalin w regeneracji wynosi około 400°C. Jeżeli nie osiągnięto wymaganej temperatury, co jest powszechne w zakresie małych obciążeń, możliwe jest wsparcie aktywnej regeneracji w formie termoelektrycznego ogrzewania, które zapewnia system.

 

Aktywna regeneracja termoelektryczna

Okrągłe elementy grzewcze są używane do prowadzenia (Aktywna) regeneracji. Poprzez energię promieniowania elementów grzewczych, nagromadzone sadze zostają zapalone. Proces regeneracji działa niezależnie po początkowym zapłonie warstwy sadzy. Wypalanie sadzy odbywa się w regularnych odstępach czasu.  Za pomocą jednostki sterującej, rozpoczyna się nie tylko zapłon sadzy, ale również określa się optymalne dawkowanie ilości dodatków określonych obciążeniem filtra i określa się najlepszy czas na regenerację. Samodzielna nauka wykrywania cyklu jazdy, gwarantuje również, że regeneracja wyzwalana jest w optymalnych warunkach pracy. Przez wysoką zdolność przechowywania sadzy systemu SMF® -AR,  regeneracja nie przekształca się w „pojedynczy“, idealny czas, ale trwa  w dużym przedziale czasowym. Jednorazowe anulowanie regeneracji przez wyłączenie silnika dla prawidłowego funkcjonowania systemu SMF® -AR nie stanowi problemu. 

 

Zalety SMF ® -AR

•    Nadaje się do zastosowań oryginalnych i zamienników 
•    Redukcja sadzy i drobnych cząstek o ponad 99%
•      (w oparciu o liczbę cząstek)
•    Nadaje się szczególnie do zastosowań w niskich temperaturach
•    Aktywna regeneracja w pełni automatyczna,
•    Solidna konstrukcja ze spieków metalu (SMF®) – nadaje się do maszyn budowlanych
•    Niezawodne działanie
•    Nie wymaga częstej konserwacji
•    Długi okres eksploatacji
•    NO2 - regeneracja naturalna 
•    Łatwe czyszczenie za pomocą myjki wysokociśnieniowej