Silnik napędowy

 

Tryby pracy

•    Silniki benzynowe są stosowane wtedy, gdy wymagana jest kompaktowa budowa agregatu prądotwórczego szczególnie cenna przy zastosowaniach mobilnych. Zakłada się umiarkowany czas i zmienne warunki eksploatacji
•    Silniki wysokoprężne charakteryzują się dużą masą i niezawodnością, dlatego są stosowane w przypadku dłuższego czasu eksploatacji. Jednostkowe zużycie paliwa silnika wysokoprężnego jest niższe niż silnika benzynowego.

System rozruchowy

Stosuje się zazwyczaj dwa systemy rozruchowe:
•    rozrusznik ręczny wykorzystujący linkę i automatyczny zwijacz.
•    rozrusznik elektryczny za pośrednictwem stacyjki (konieczne jest zastosowanie akumulatora).

 

Kiedy sprawdzi się lepiej silnik wysokoobrotowy, a kiedy niskoobrotowy?

 

Silnik wysokoobrotowy:

•    Silniki benzynowe lub wysokoprężne pracujące prędkością obrotową 3000 obr/min. 
•    Silniki pracujące dziennie ok. 4-10 godzin.
•    Żywotność = ok. 3000 - 5000 godzin.
•    Obszar stosowania: budowy, rzemiosło, budowa dróg.

Silnik niskoobrotowy:

•    Silniki wysokoprężne pracujące z prędkością obrotową 1500 obr/min.
•    Silniki przeznaczone do ciągłej eksploatacji: 24 godziny na dobę.
•    Żywotność: 10 000- 20 000 godzin
•    Obszar stosowania: zasilanie elektryczne i awaryjne.

  Synchroniczny Asynchroniczny
Zastosowanie Wszystkie odbiorniki rezystancyjne i indukcyjne Tylko odbiorniki rezystancyjne, bez ograniczeń.Odbiorniki indukcyjne, z ograniczeniami
Parametry rozruchu Swobodny rozruch niezależnie od odbiornika Agregaty ze sterowaniem złożonym i potrójnym prądem rozruchowym. Agregaty DUPLEX z poczwórnym prądem rozruchowym Ograniczone możliwości rozruchowe odbiorników o dużych wymaganiach dotyczących rozruchu, dotyczy agregatów bez wzmocnienia rozruchu. W przypadku agregatów ze wzmocnieniem rozruchu konieczne jest duże przewymiarowanie agregatu
Obciążalność Możliwość obciążenia generatora do 100% i zmniejszenia przez to jego wymiarów Przy odbiornikach indukcyjnych możliwość obciążenia tylko do 1/3,(bez wzmocnienia), 2/3, (ze wzmocnieniem)
Sterowanie Sterowanie mechaniczne IP 23, Sterowanie elektroniczne IP 54 Zazwyczaj bez sterowania, kondensator
Rodzaj ochrony Zależnie od konstrukcji, chłodzenie wewnętrzne IP 23, Zależnie od konstrukcji, chłodzenie zewnętrzne IP 54 Zależnie od konstrukcji IP 54, chłodzenie zewnętrzne
Środki ochronne Zabezpieczenie przed przeciążeniem jako ochrona osób. Wyłącznik różnicowoprądowy nie jest konieczny Zabezpieczenie przed przeciążeniem jako ochrona osób. Wyłącznik różnicowoprądowy nie jest konieczny
Agregat asynchroniczny 230/400 V ze sterowaniem kondensatorowym Do zasilania odbiorników o niskim prądzie rozruchowym, bez możliwości przeciążenia
Agregat synchroniczny 230 V ze sterowaniem kondensatorowym Do zasilania odbiorników z prądem rozruchowym, nie przystosowany do odbiorników elektronicznych
Agregat synchroniczny 230 V ze sterowaniem aVr (1) Stabilne napięcie wyjściowe, nadające się do prostych odbiorników oraz do odbiorników o niskim prądzie rozruchowym, nieprzystosowany do odbiorników o bardzo wysokim prądzie rozruchowym
Agregat synchroniczny 400 V ze sterowaniem złożonym (2) Do zasilania odbiorników z wysokim prądem rozruchowym, nie przystosowany do odbiorników elektronicznych, całkowicie nieprzystosowany do asymetrii obciążenia (3)
Agregat synchroniczny 230 V ze sterowaniem inwerterowym Uniwersalny agregat o precyzyjnym napięciu i częstotliwości zasilania przystosowany do wrażliwych odbiorników oraz odbiorników nie wymagających wysokiego prądu rozruchowego
Agregat DUPLeX 230/400 V ze sterowaniem elektronicznym Uniwersalny agregat o precyzyjnym napięciu i częstotliwości zasilania (3), asymetrii obciążenia i do wrażliwych odbiorników oraz odbiorników wymagających wysokiego prądu rozruchowego (4)

(1) AVR (Automatic Voltage Regulation) to automatyczna regulacja napięcia
(2) Sterowanie napięciem agrregatu następuje za pośrednictwem dodatkowego pola magnetycznego  
(dodatkowy transformator wbudowany w stojanie)
(3) Obciążenie niesymetryczne to nierównomierne obciążenie faz agregatu trójfazowego
(4) Im niższy współczynnik zniekształcenia, tym lepsze jest napięcie zasilania

Prąd stały 12V Wykorzystywany do ładowania akumulatorów
Prąd zmienny jednofazowy 230V Najszerzej rozpowszechniony typ prądu, służący do zasilania prawie wszystkich elektronarzędzi, oświetlenia oraz urządzeń ogrodowych i budowlanych
Prąd trójfazowy 400V Wykorzystywany w gospodarstwie domowym do zasilania urządzeń o dużej mocy takich jak pralki lub piece, a w warunkach budowlanych do zasilania urządzeń takich jak dźwigi lub piły tarczowe
V Wolt Napięcie elektryczne (12/230/400)
Hz Herc Częstotliwość (50/60)
A Amper Natężenie
W Wat (x 1000 = kW) Moc skuteczna (2)
VA Wolt Amper (x 1000 = kVA) Moc pozorna (1)
Cos ϕ ustalony normatywnie współczynnik sprawności Współczynnik sprawności (0,8 -1)

(1) Moc pozorna (3) - podawana w VA lub kVA - moc wytwarzana przez agregat prądotwórczy
(2) Moc skuteczna (3) - podawana w W lub kW - moc generatora, która może zostać wykorzystana do zasilania odbiorników, zależna od sprawności generatora
(3) Moc bierna - geometryczna różnica pomiędzy mocą skuteczną i mocą pozorną. Istotna przy wyznaczaniu prądu rozruchowego

 

Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej

 

Wszystkie przenośne agregaty prądotwórcze standardowo wyposażone są w środki ochrony izolacji z możliwością wyrównywania potencjału. Spełniają wymagania normy DIN EN 12601. Ochrona ta nie wymaga uziemienia.

 

Wyłącznik różnicowoprądowy FI


W celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed niebezpiecznymi prądami przepływającymi przez ciało zastosowano wyłącznik różnicowoprądowy, odłączający zasilanie elektryczne w przypadku wykrycia prądu upływowego. Działanie tego zabezpieczenia wymaga zainstalowania uziemienia, wykorzystującego lancę i przewód uziemiający, które są połączone z agregatem i zapewniają wyrównanie potencjału.


Izolacja - kontrola izolacji z odłączeniem


Odbiorniki są automatycznie odłączane po osiągnięciu przez oporność izolacji krytycznej wartości. Kontrola skuteczności izolacji następuje za pośrednictwem przycisku testowego, skomplikowane uziemienie wykorzystujące lancę oraz przewód uziemiający nie jest wymagane. Urządzenie to zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, szczególnie w budownictwie podziemnym oraz przy pracach w zakresie instalacji gazowych i wodnych (wysoka wilgotność otoczenia). System taki jest wymagany w przypadku instalacji rurowych zgodnych z DVGV GW 308.


IP = International Protection (zabezpieczenie międzynarodowe) według normy DIN 40050


Kod IP Code składa się z dwucyfrowej liczby oznaczającej daną klasę ochrony. Pierwsza cyfra oznacza klasę ochrony w przypadku dotknięcia i kontaktu z ciałami obcymi, druga cyfra oznacza zabezpieczenie przed wodą i wilgocią.

- 0 Bez zabezpieczenia
- 1 Krople wody w kierunku prostopadłym
- 2 Krople wody pod kątem do 15° w stosunku do kierunku prostopadłego
- 3 Spryskanie wodą pod kątem do 60° w stosunku do kierunku prostopadłego
- 4 Spryskanie wodą ze wszystkich kierunków
- 5 Strumień wody ze wszystkich kierunków
0 - Bez zabezpieczenia
1 - Obiekty > 50 mm
2 - Obiekty > 12 mm
3 - Obiekty > 2,5 mm
4 - Obiekty > 1,0 mm
5 - Zabezpieczenie przed kurzem

 

Wprowadzenie na temat odbiorników prądu

 

Odbiorniki rezystancyjne  (odbiorniki mocy skutecznej)

Są to odbiorniki przetwarzające dostarczoną energię całkowicie na ciepło lub światło, przez co nie stawiają wysokich wymagań dotyczących zasilacza. Podana moc odbiornika (Wat) jest zawsze równa mocy pobranej, dostarczanej przez zasilacz. Odbiorniki takie to np. kuchenki elektryczne czy grzejniki.

Odbiorniki indukcyjne

Są to odbiorniki, w których zastosowano silnik elektryczny. Te indukcyjne urządzenia charakteryzują się stratami wynikającymi z tarcia i stratami indukcyjnymi, dlatego tylko ok. 70% pobranej mocy jest udostępniane jako moc użyteczna. Dodatkowo, przy uruchamianiu silnika, w zależności od typu urządzenia i jakości silnika, zapotrzebowanie na moc zwiększa się od 3 do 6 razy w porównaniu z mocą wejściową. Dotyczy to np. kompresorów, betoniarek, myjek wysokociśnieniowych.

Odbiorniki pojemnościowe

Są to odbiorniki szczególne ze względu na ich funkcję ładowania. Agregaty DUPLEX lub specjalnie wyposażone agregaty synchroniczne są przystosowane do zasilania  takich urządzeń. Są to np. lampy błyskowe lub wyładowcze.