O rezervnom napajanju električnom energijom

 

Postoji više načina osiguravanja jednostavnog, ali efikasnog rezervnog napajanja električnom energijom.

Dat ćemo vam nekoliko praktičnih savjeta kako možete osigurati svoju zgradu od nestanka struje.

 

Rezervno napajanje električnom energijom s ručnim prekapčanjem

Kod ove izvedbe u slučaju nestanka struje potrebno je ručno uključiti agregat koji je montiran u na lokaciji i priključen na električnu instalaciju.
• Povoljna nabavna cijena
• Jednostavna montaža od strane električara
• Rezervno napajanje zajamčeno je samo ukoliko se agregat može pokrenuti u slučaju nestanka struje
• Sigurnost opskrbe nije zajamčena

ENDRESS E-NEV razdjelnik

• Ručno prekapčanje između javne elektroopskrbe mreže i agregata za struju
• Ugrađuje se između voda javne mreže i razvodne kutije u zgradi (ili na posebnom dovodu za korisnike koji imaju pravo na rezervnu opskrbu električnom energijom)
• Prekapčanje je sigurno jer su dvije mreže fizički odvojene 

 

 

Rezervno napajanje električnom energijom s automatskim prekapčanjem

U ovoj izvedbi montirani agregat se automatski uključuje u slučaju nestanka struje i isključuje po potrebi. Ne morate biti kod kuće da biste zaštitili svoj dom od nestanka struje.
• Automatsko pokretanje i zaustavljanje u slučaju nestanka struje
• Jednostavna montaža od strane električara
• Sigurnost opskrbe је zajamčena
• Nabavna cijena je nešto viša nego kod ručnog prekapčanja

ENDRESS E-ATS automatika za rezervnu opskrbu električnom energijom

• Automatska upravljačka ploča E-MCS 5.0 služi za praćenje stanja u javnoj mreži i upravljanje priključenim agregatom
• Sklopka je ugrađena u čvrsto metalno kućište zaštitne klase IP54
• Priključci za kućnu mrežu 400 V ili 230 V
• Punjač za punjenje akumulatora na agregatu
• Kabelski upravljački spoj s agregatom, duljina kabela 7 m
• Konektor za Endressove agregate "uključi-i-pokreni" • Upravljanje ventilom čoka ovisno o temperaturi

 

Važno!

Kućnu montažu i spoj na mrežu smiju obavljati samo ovlašteni električari. To vam jamči sigurnu i pravilnu montažu. Rado ćemo vas posavjetovati u odabiru najboljeg sustava rezervne opskrbe električnom energijom. Obavijestite svog operatera električne mreže o svojim planovima i proučite uvjete koji su navedeni u općim odredbama i uvjetima operatera mreže. Zakonske se odredbe mogu razlikovati među državama.

 

Mjesto montaže agregata

Iako se to možda čini primamljivo - agregat ne smijete koristiti u zatvorenom prostoru! Treba odabrati mjesto za montažu koje osigurava dovoljno zraka za hlađenje i nesmetano ispuštanje ispušnih plinova u okolinu. Montaža u zgradi dozvoljena je samo u prostorijama koje su namijenjene za tu svrhu. Za pojedinosti se raspitajte kod svog lokalnog dimnjačara. Vanjskom agregatu svakako osigurajte zaštitu od atmosferskih prilika kako bi spriječili ulazak vlage.

 

230V ili 400V – koju verzija mi odgovara?

Ako vam u slučaju ispada mreže hitno treba napon od 400 V (npr. štednjak, industrijski strojevi), agregat koji proizvodi 400V će vam biti važan kriterij. Po tom pitanju treba razmisliti o nekoliko detalja. Agregat se može priključiti na 400-voltnu mrežu samo ako ima faznu kompenzaciju ili fazno upravljanje, kako bi se spriječilo asimetrično opterećenje (preopterećenje samo jedne faze).

Ovo može oštetiti priključena trošila kao (npr. televizore ili računala). Agregati serije DUPLEX u standardnoj isporuci dolaze s elektroničkim faznim upravljanjem, što omogućuje njihovo korištenje u kućnim mrežama. Svi Endressovi agregati za struju mogu se koristiti za napajanje od 230V.

 

   Prednosti   Mane
        benzin         • Povoljna nabavna cijena
 • Maleni, lagani i prenosivi agregati zbog dizajna motora
 • U slučaju prekida opskrbe, lokalne benzinske crpke također nisu u mogućnosti prodavati benzin
         dizel        • Dizelsko je gorivo nešto jeftinije za korištenje • Uređaji su glomazni i teški zbog dizajna motora
 • Ograničena prenosivost
 • Visoka nabavna cijena
 • U slučaju prekida opskrbe, lokalne benzinske crpke također nisu u mogućnosti prodavati gorivo
Plin • Mogu koristiti prirodni ili ukapljeni naftni plin (LPG)
 • Sagorijevanje bez ostataka
 • Vrlo niska cijena goriva
 • I kod dužeg perioda stajanja ne stvara se talog u rasplinjaču
 • Ograničena prenosivost kod korištenja prirodnog plina