Filtar čestica čađe

 

Smanjenje dizelskog onečišćenja 

Dizelski motori su snažni, dugotrajni i troše malo goriva. Upravo su zbog toga prikladni za trajno korištenje na manjim i većim gradilištima. Međutim, prilikom sagorijevanja goriva u motoru dolazi do stvaranja onečišćenja u obliku čestica čađe. Što su čestice sitnije, to lakše preko pluća prodiru u krvotok, te tako završavaju u svim drugim organima. Stoga čestice čađe iz dizelskih motora predstavljaju znatnu opasnost po zdravlje. Iz tog razloga na razini Europe i nacionalnim razinama na snagu stupaju brojne mjere kojima je cilj smanjiti emisije štetnih plinova. 

Među njima je, primjerice i Direktiva o kvaliteti zraka (Direktiva 2008/50/EZ) koja je stupila na snagu u EU početkom 2005. godine. Cilj ove direktive i njoj podređenih direktiva, kao i primjene kroz federalni Zakon o ograničenju onečišćenja, je mjerljivo poboljšanje kvalitete zraka, posebno u gradskim područjima. Ovi pravilnici nalažu da gradovi i zajednice moraju poduzeti mjere protiv rasta onečišćenja. Dosadašnje mjere u primjeni, između ostaloga, uključuju uspostavu ekoloških zona u Njemačkoj i drugim europskim državama, te obavezu montaže filtara na građevinskim strojevima u Švicarskoj. 

 

SMF (sinterirani metalni filter) ® -Glavne prednosti

• Smanjenje čađe i sitnih čestica za više od 99% (bazirano na broju čestica)
• Prikladan za originalnu opremu i naknadnu ugradnju
• Provjeren sustav koji se već koristi u više od 20.000 građevinskih strojeva
• Velik kapacitet skladištenja pepela i niži povratni tlak ispuha
• Jednostavno održavanje i ekonomičnost
• Pouzdani, s dugim uporabnim razdobljem
• Lako čišćenje

 

Prednosti automatskog nadzora i indikatora održavanja

• Kontinuirano praćenje povratnog tlaka i temperature ispuha
• Kontinuirano praćenje povratnog tlaka i temperature ispuha• Prepoznavanje prepunjenosti filtra čestica
• Automatski prikaz potrebe za čišćenjem
• Smanjenje troškova održavanja

 

Način rada

Kod SMF® AR sustava ispušni se plinovi filtriraju dok se u filtru ne prikupi optimalna količina čađi za regeneraciju. Sustav s jedne strane koristi pozitivna aktivna svojstva aditiva u gorivu, smanjujući temperaturu zapaljenja čađe, a s druge strane povećava brzinu izgaranja čađe. Uskladištena čađa može sama sagorjeti na temperaturi ispuha od oko 400°C tijekom regeneracije. Ukoliko se ne postigne dovoljna temperatura, što je često slučaj kod malog opterećenja - potpora aktivnoj regeneraciji stiže u obliku termoelektričnog zagrijavanja sustava.

 

Aktivna termoelektrična regeneracija

Upravljačka jedinica započinje (aktivnu) regeneraciju pomoću grijaćih elemenata koji su kružno raspoređeni. Izračena toplina iz grijaćih elemenata zapaljuje nakupljenu čađu. Nakon početnog zapaljenja sloja čađe proces regeneracije nastavlja se automatski. Sagorijevanje čađe događa se u redovitim intervalima. Upravljačka jedinica postiže ne samo zapaljenje čađe, već i optimalno dodavanje aditiva, određuje se optimalna napunjenost filtra i najbolji trenutak za početak procesa regeneracije. Automatsko prepoznavanje ciklusa rada osigurava da će proces regeneracije započeti tako da osigura optimalne radne uvjete. Zahvaljujući mogućnosti skladištenja velike količine čađe, sustav SMF® AR osigurava da će se regeneracija neće provesti u jednom idealnom trenutku, već kroz duži vremenski period. To znači da jednokratan prekid regeneracije zbog isključivanja motora sustavu SMF® AR ne predstavlja problem. Dodatna prednost sustava SMF® je i velik kapacitet skladištenja pepela, koji osigurava duge intervale čišćenja i održavanja.

 

SMF® AR – Glavne prednosti

• Za originalnu opremu i naknadnu ugradnju
• Smanjenje čađe i sitnih čestica za više od 99% (bazirano na broju čestica)
• Posebno prikladan za korištenje pri niskim temperaturama
• Potpuno automatizirana aktivna regeneracija
• Izdržljiva izvedba korištenjem sinteriranog metalnog filtra (SMF®) => prikladan za građevinske strojeve
• Siguran način rada
• Mala potreba za održavanjem
• Dugo uporabno razdoblje
• NO2-neutralna regeneracija
• Lako čišćenje filtra visokotlačnim peračem